สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะผู้ปกครองควรใส่ใจ สุขภาพของลูกน้อย ในช่วงหน้าหนาว เพราะเป็นช่วงที่อุณหภูมิลดลง อากาศแห้งและเย็นมากกว่าปกติ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด ดูแลรักษาสุขภาพลูกให้แข็งแรงอยู่เสมอ ช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น รวมทั้งประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อโควิด19 ซึ่งทั้งไข้หวัดและโรคโควิด19 มีอาการคล้ายคลึงกัน หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และมีการป้องกันตนเอง […]