ผักและผลไม้ เป็นอาหาร 2 หมู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ของไทย ถึงแม้ว่าการทานผักและผลไม้ ทำให้ร่างกายได้รับวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคและความเสื่อมสภาพของเซลล์ แต่ถ้าอยากได้ประโยชน์สูงสุด ควรจะเลือกทานผักและผลไม้ให้ถูกวิธี จะต้องปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อลดความเสี่ยงของสารเคมีที่ตกค้างในผักและผลไม้ สิ่งที่ควรคำนึงถึง ก็คือ กินผักตามฤดูกาล ช่วยลดเสี่ยงสารเคมี […]