Uncategorized ผู้หญิง

ข้อมูลสถานะการตั้งครรภ์ของกลุ่มวัยหนุ่มวัยสาวในปัจจุบันนี้

ความสำคัญของข้อมูลการตั้งครรภ์ของวัยหนุ่มวัยสาวในยุคปัจจุบันที่น่าตกใจ กลับเป็นข้อมูลที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงตัวปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา รวมไปถึงปัญหาในการคุมหรือระงับการตั้งครรภ์ของวัยหนุ่มวัยสาวในปัจจุบันนี้ ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้น การรณรงค์ให้วัยหนุ่มวัยสาวรู้จักป้องกันตนเอง จึงไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหานี้ เพราะปัญหาทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นจากวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายในยุคปัจจุบัน ที่มีความเข้าใจทางด้านการมีเพศสัมพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการป้องกันในขั้นหนึ่งที่มีการกระจายข่าวสารต่าง ๆ อย่างแพร่หลายมากกว่าเดิม แต่ทางด้านของวัยรุ่นจำนวนมากก็มิได้หันมาให้ความสำคัญหรือป้องกันตัวเองในขณะมีการร่วมเพศในจำนวนมากตามที่หวังเอาเสียเลย
 
การตั้งครรภ์
ซึ่งจากข้อมูลทำให้เราได้รับรู้ว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยในยุคปัจจุบัน เป็นการตั้งครรภ์ในสุภาพสตรีที่มีอายุระหว่าง 11 – 19 ปีบริบูรณ์ โดยมีการถืออายุ ณ เวลาที่ได้มีการคลอดบุตรออกมา ซึ่งการตั้งครรภ์สำหรับวัยหนุ่มวัยสาวในยุคปัจจุบัน กลับค้นเจอว่า มีอัตราการคลอดบุตรของวัยหนุ่มวัยสาวทั่วโลกราวประมาณ 16 ล้านคน ซึ่งถ้าคิดจริง ๆ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 12 ล้านคน หรือมีอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ดูยิ่งกว่า 92% ด้วยกัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัยรุ่นหญิงที่อาศัยอยู่ในกลุ่มดินแดนที่กำลังจะพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว ส่วนอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นหญิงทั่วโลกที่มีอายุประมาณ 16 – 19 ปี เฉลี่ยแล้วประมาณ 66 รายต่อวัยหนุ่มวัยสาวจำนวน 1100 รายด้วยกัน และหากว่าจะให้กล่าวถึงประเทศแถบแอฟริกาใต้ คงต้องบอกเลยว่า ประเทศนี้กลับเป็นเมืองที่มีวัยรุ่นหญิงมีครรภ์และคลอดบุตรเป็นปริมาณมากอันดับสูงสุด
 

เครดิต : http://women.thaiza.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C/

You may also like...