Uncategorized ผู้หญิง

เซ็กส์ ส่วนประกอบหนึ่งของความรักใคร่

เซ็กส์ นับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จักมักคุ้น และมิใช่เพียงแค่ว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความสนุกให้กับมนุษย์ เพียงแต่บางครั้งเซ็กส์ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดผลร้ายตามมาสำหรับมนุษย์เหมือนกัน ฉะนั้นแล้ว การจัดการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะสามารถระงับผลเสียที่เกิดขึ้นจากกามารมณ์ได้
 
แต่ถ้าหากจะให้กล่าวถึงเซ็กส์กับความรัก ทั้งสองสิ่งนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเชื่อมกัน ผู้คนส่วนมากที่มีความรักและหยิบยื่นความรักใคร่ให้แก่กันในรูปแบบคู่รัก ก็มักจะต้องมีการสานเกี่ยวข้องด้วยการมีเซ็กส์ แต่ถ้าหากจะให้ตั้งคำถามที่ว่า ความรักใคร่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเซ็กส์หรือไม่ และความรักจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีเซ็กส์หรือไม่ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้กลับเป็นด้านบอดที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ เพราะเซ็กส์ไม่ได้นำคำตอบที่ดีในคำถามข้อไหนมาให้แก่ทุกๆ คนได้เลย เพียงแต่เซ็กส์ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหรือเครื่องประกอบของความรักเท่านั้นเอง เพราะแม้ว่าคุณไม่มีเซ็กส์คุณก็สามารถที่จะเริ่มรักได้ และความรักของคุณจะเพียบพร้อมได้ก็มิได้ตัดสินด้วยการที่คุณจะมีเซ็กส์กับคนรักหรือไม่ เพราะเช่นนั้นแล้ว เซ็กส์จึงเป็นแค่องค์ประกอบแต่มิใช่ส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความรักใคร่ที่แท้จริงแต่อย่างใด
 
เรื่องเซ็กส์
แต่ถ้าหากจะให้กล่าวถึงเซ็กส์ทางด้านข้อเท็จจริง เราสามารถเอ่ยถึงความต้องการของมนุษย์ทางด้านนี้ถึงจะถูกต้องที่สุด เพราะเซ็กส์เป็นความต้องการอย่างหนึ่งที่คนทุกคนต้องการและมีอยู่ นำมาสู่การเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่ด้านความรัก ที่ทุกคนรักจะต้องมีเซ็กส์และมีความเบิกบานไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง

เซ็กส์

You may also like...