กรม สบส. แนะ 8 วิธีกินหมูกระทะ อาหารปิ้งย่าง ให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

กรม สบส. แนะวิธีปฏิบัติสุขบัญญัติ กินหมูกระทะ อาหารปิ้งย่าง เลือกร้านที่สะอาด เว้นระยะห่าง ไม่แออัดหรือเบียดกันจนเกินไป แยกภาชนะ ล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันโควิด-19 และเชื้อโรคต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ได้กล่าวว่า ช่วงเดือนมกราคม หลายครอบครัวยังคงร่วมเฉลิมฉลอง และพบปะกับลูกหลาน ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อสังสรรค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการวางแผนชีวิตในช่วง ปีใหม่ กลุ่มตัวอย่างจากทุกภูมิภาค ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2565 พบร้อยละ 78.7 ไปกินหมูกระทะ ชาบู สุกี้ ร่วมกับเพื่อน ญาติ ครอบครัวมากที่สุด จากผลการสำรวจพบว่าประชาชนนิยมรับประทานหมูกระทะ อาหารปิ้งย่างร่วมกัน เพราะเป็นกิจกรรมที่ครอบครัว เพื่อน บุคคลใกล้ชิดได้พูดคุยใกล้ชิดกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ได้

แนะทานหมูกระทะ ปิ้งย่างห่างไกลโควิด 19 ในการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ดังนี้

1.เลือกร้านที่ถูกสุขอนามัย อุปกรณ์สะอาด พนักงานสวมหน้ากากอนามัย
2.นั่งรับประทาน มีระยะห่าง ไม่เบียดเสียด
3.ย่างเนื้อสัตว์ให้สุกถึงข้างใน
4.แยกจาน ชาม ช้อน ถ้วยน้ำจิ้ม แก้วน้ำ
5.แยกตะเกียบอาหารดิบ อาหารสุก
6.ไม่คีบอาหารให้กันไปมา ไม่ใช้มือหยิบจับอาหาร
7.ไม่ควรพูดคุยข้ามโต๊ะ ตะโกน หัวเราะ หรือส่งเสียงดัง
8.จะเป็นการดีถ้าทำรับประทานเองภายในครอบครัว เป็นวิถีใหม่ที่อยู่ร่วมกับโควิด 19 โดยต้องคำนึงถึงความสะอาด สุขลักษณะ และมีพฤติกรรมที่ดีในการรับประทานอาหาร

แนะประชาชนปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ด้วยการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนทาน จะเป็นเกราะในการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งอาจมากับการสัมผัสภาชนะ สิ่งของหยิบจับต่างๆ เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของ มือจึงเป็นสื่อสำคัญที่จะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย แล้วนำไปสัมผัสใบหน้า ตา จมูก และอวัยวะอื่นๆ ตามร่างกาย ซึ่งอาจทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ที่นอกเหนือจากโรคโควิด 19 ได้ เช่น ท้องร่วง ท้องเสีย บิด ตับอักเสบ ผิวหนังอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก เป็นต้น จึงแนะปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นประจำ เพื่อลดการเจ็บป่วยและทำให้เกิดเป็นสุขนิสัยที่ดี และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน ให้ความยั่งยืนมากที่สุดต่อไป “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ