4 เคล็ดลับ เปลี่ยนเด็กให้อารมณ์ดี มีชีวิตสมบูรณ์ทั้งกายและใจ

วิธีเปลี่ยนเด็กให้อารมณ์ดีได้นั้น คงจะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ เพราะในปัจจุบันการเล่นนอกบ้านของเด็กๆ ถูกจำกัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้เด็กๆ ต้องอยู่บ้านมากขึ้น บางคนไม่ได้เจอเพื่อนๆ เหมือนที่เคย คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำงาน เด็กบางคนดูแต่ทีวี เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอเกือบจะทั้งวัน แน่นอนหากเกินความจำเป็นย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ อารมณ์และจิตใจอย่างแน่นอน

ลองสังเกตบุตรหลานท่านให้ดีๆ บางคนอยู่บนหน้าจอจนคิ้วทั้งสองข้างขมวดแทบจะชนกัน บางครอบครัวเด็กๆ แย่งกันเล่นจนทะเลาะกัน เกิดอารมณ์หงุดหงิด หากเกิดขึ้นเป็นประจำ ยิ่งทำให้เกิดความเครียด ทำให้ฮอร์โมนที่ชื่อ Cortisol ถูกหลั่งออกมามากเกินไป และยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่ทำหน้าที่สร้างการเจริญเติบโต (Growth hormones) ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งยังทำให้ประสิทธิภาพการรับรู้สิ่งต่างๆ ของสมองลดลง (Impaired Cognitive performance) ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องทำให้ง่ายต่อการเจ็บป่วย

สูตรสำเร็จง่ายๆ ที่ทำให้เด็กๆ เติบโตขึ้นมีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจและอารมณ์ ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่

1.Limit

  • การจำกัดการใช้ Social media, game หรือลดพฤติกรรมการใช้หน้าจอ หรือมีกฎเกณฑ์สำหรับการใช้ให้กับเด็กๆ เพราะพวกเขาจะชอบเรียนรู้กฎกติกาและสามารถปฏิบัติตามได้

2.Self-Care

  • หากิจกรรมทางกายให้เด็กๆ ได้ทำทุกวัน เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ และอื่นๆ รวมทั้งการนอนหลับอย่างเพียงพอ

3.Connect

  • เพิ่มการสนทนากันกับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือสังคมรอบตัวให้มากขึ้น เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับสังคม

4.Create

  • ให้เด็กได้มีกิจกรรมผ่อนคลายมากขึ้น เช่น การออกแบบ วาดภาพ ร้องเพลง เป็นต้น เพื่อลดความเครียด ผ่อนคลาย ลดความกังวล

ดังนั้นแล้วการส่งเสริมสิ่งต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะทำให้เด็กสมบูรณ์ไปทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยสามารถปรับสภาวะทางอารมณ์ให้สามารถอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยอาศัยบุคคลที่อยู่รอบตัวเด็ก เช่น พ่อแม่ผู้ปกครอง คุณครู คนในชุมชนหรือโรงเรียน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยดูแล ส่งเสริม สิ่งที่ดีให้กับเด็กๆ ที่กำลังเติบโตท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน