ผู้หญิง

แพทย์เตือน ! บุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงทำลายสมรรถภาพทางเพศลดลง

แพทย์เตือน ! สูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำผู้ชายเสี่ยง สมรรถภาพทางเพศเสื่อม เพิ่มกว่า 2 เท่า สูบวันละ 1 ซอง อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพิ่ม 40%

งานวิจัยจากคณะนักวิจัยประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทำการศึกษาข้อมูลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งผลกระทบต่อ สุขภา ของประชาชน หรือที่เรียกว่า Population Assessment of Tobacco Health (PATH) study ระหว่างปี 2559-2561 ซึ่งคณะนักวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะในกลุ่มประชาชนเพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 13,711 คน

โดยเน้นศึกษาผลกระทบของการ สูบบุหรี่ไฟฟ้า ต่อ สมรรถภาพทางเพศ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสูงกว่าผู้ชายที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 2.4 เท่า โดยการศึกษามีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่น่าจะส่งผลต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้ว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด อายุ การสูบบุหรี่ธรรมดา และปัจจัยอื่น ๆ

การสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีผลต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศจริง” โดยอธิบายว่า สาเหตุที่ทำให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมเกิดจากสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสารอื่น ๆ ที่ผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ไปลดระดับของฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอร์โรน โดยยิ่งสูบมากจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากขึ้น

การสูบบุหรี่ทำให้ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นที่รู้กันมานานแล้ว จากรายงานหนึ่งของประเทศออสเตรเลียพบว่า คนที่สูบบุหรี่วันละ 1 ซอง มีอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพิ่มขึ้น 40% หรือแม้แต่สูบน้อยกว่า 1 ซอง การเกิดอวัยวะเพศไม่แข็งตัวก็เพิ่มขึ้น 24% ซึ่งนิโคตินในบุหรี่ทำให้เส้นเลือดทั่วตัว รวมทั้งที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศหดตัว ทำให้เลือดไปเลี้ยงน้อยลง ส่งผลให้เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนและสารอาหารน้อยลง นิโคตินจากการสูบบุหรี่ที่ทำให้เส้นเลือดที่หดตัวซ้ำๆ เกิดการแข็งตัวและมีความยืดหยุ่นน้อยลง “วิธีรักษาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวในคนที่สูบบุหรี่ที่ดีที่สุดคือ การเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า”

เกี่ยวกับผู้หญิง

เคล็ดลับสุขภาพ

You may also like...