Uncategorized ผู้หญิง

ปมปัญหาในการควบคุมการตั้งครรภ์ของเด็กวัยรุ่นไทย เป็นปัญหาที่อาจแก้ไขปัญหาได้ยาก

ปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ ที่ยังคงมีขึ้นในทุกวันนี้ เป็นเนื่องจากวัยรุ่นหญิงพร้อมกับวัยรุ่นชายในยุคปัจจุบัน จำนวนมากแล้วจะมีความเข้าใจ ทางด้านการมีการร่วมเพศ ที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการป้องกันในระดับหนึ่ง ที่มีการกระจายข้อมูลต่างๆ อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น แต่ทางด้านของวัยรุ่นจำนวนมาก ก็มิได้หันมาให้ความสำคัญ หรือป้องกันตัวเอง ในขณะมีเพศสัมพันธ์ ในปริมาณมากตามที่มุ่งหวังเอาเสียเลย
 
ถึงแม้ทุกคนจะรับทราบกันดี ถึงปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้ ในลักษณะของปัญหานี้ แต่จากข้อมูลและสถิติ ได้แสดงถึงการตั้งครรภ์ ในเด็กวัยรุ่นไทยในยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ในสุภาพสตรีที่มีอายุระหว่าง 10 – 19 ปีบริบูรณ์ โดยมีการถืออายุ ณ เวลาที่ได้มีการคลอดบุตรออกมา ซึ่งการตั้งครรภ์เพราะว่าวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน กลับค้นเจอว่า มีอัตราการคลอดบุตรของเด็กวัยรุ่นทั่วโลกราวประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งถ้าหากคิดจริง ๆ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 12-13 ล้านคน หรือมีอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ดูมากกว่า 90-95% ร่วมกัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัยรุ่นหญิง ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศ ที่กำลังจะพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว ส่วนอัตราการคลอดบุตร ของวัยรุ่นหญิงทั่วโลกที่มีอายุโดยประมาณ 15 – 19 ปี เฉลี่ยแล้วประมาณ 66 รายต่อวัยรุ่นหญิงจำนวน 1000 รายร่วมกัน และถ้าหากจะให้กล่าวถึงประเทศแถบแอฟริกาใต้ คงจะต้องบอกเลยว่า ประเทศนี้กลับเป็นประเทศ ที่มีวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ พร้อมกับคลอดบุตรเป็นปริมาณมากอันดับสูงสุด จากข้อมูลการตั้งครรภ์ ของวัยรุ่นหญิงในปัจจุบันดังกล่าว ทำเอาเราอาจมองเห็นได้ถึงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา
 
โดยหลักๆ โดยรวมของการแก้ไขปัญหา อาจจะไม่ได้หยุดยั้งแค่การควบคุมเพียงแค่นั้น แต่ยังคงรวมไปถึง ปัญหาในการควบคุม หรือระงับการตั้งครรภ์ ของวัยรุ่นหญิงในปัจจุบัน ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยาก และไม่สามารถแก้ไขได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้น การรณรงค์ให้วัยรุ่นหญิง รู้จักป้องกันตัวเอง จึงไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดของการแก้ไขปัญหานี้

You may also like...