ภายในแต่ละปีพบว่ามีสุภาพสตรีจำนวนมากที่ต้องจบชีวิตเนื่องจากมะเร็งปากมดลูก โดยสาเหตุของการเป็นมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่พบว่ามักจะเกิดจากการติดโรค HPV ซึ่งสามารถที่จะติดเชื้อได้จากที่ต่างๆ และรวมถึงการมีเซ็กซ์ด้วย แพทย์ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะเสนอแนะให้ผู้ญิงเริ่มตรวจมะเร็งปากมดลูกทีแรก หลังจากมีเซ็กส์ครั้งแรก เพราะ การตรวมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการต่างๆนั้น ถ้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกโอกาสภายในการที่จะทำการเยียวยารักษาให้หายโดยใช้วิธีการที่ไม่เสี่ยงสำหรับตัวผู้ป่วยยังมีอยู่มากเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเชียว แต่หากพบมะเร็งปากมดลูกในระยะลุกลามไปแล้วแนวทางรักษาจะทำได้ยากกว่า พร้อมกับคงต้องทำการตัดมดลูกทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตของผู้เจ็บป่วย เอาไว้ และเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากการเป็นมะเร็งปากมดลูก สิ่งที่เราควรทำคือ ไม่สำส่อน ไม่มีเซ็กซ์กับผู้ชายหลายคน เนื่องจาก […]