เซ็กส์ พร้อมกับการช่วยตนเองของหญิงสาวที่สร้างประโยชน์ได้อย่างมาก

ข้อสงสัยที่ผู้หญิงทุกคนต้องค้นเจอ นั่นก็เป็นคำถามที่ว่า การช่วยเหลือตนเองจะส่งผลกระทบใด ๆ บ้าง แต่สำหรับความเป็นจริงแล้วนั้น การช่วยตัวเองกลับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านต้องค้นพบและค้นเจอ เพียงแต่ว่าระดับการช่วยตนเองของแต่ละคนนั้น จะมากหรือน้อยย่อมมีความต่างกันออกไป ในเมื่อความอยากกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการจุดฉนวน ว่าเวลาใดที่จำเป็นจะต้องช่วยเหลือตัวเอง พร้อมกับเวลาไหนที่ไม่จำเป็นต้องช่วยตัวเองก็ได้   บางครั้ง เซ็กส์ ก็อาจทำให้ผู้หญิงหลากหลายคน จำเป็นต้องพึ่งพาตัวเองเป็นสำคัญ เพียงแต่ข้อดีและข้อเสียของการช่วยตนเองย่อมมีให้พบกันอยู่แล้ว แต่เพราะผู้หญิงทุกคน ถ้าไม่ได้เป็นการช่วยตัวเองจนเกินพิกัด…

Continue Reading →

ข้อสรุปแห่งความเป็นจริงระหว่างความรักกับเซ็กส์

หากว่าจะให้พูดถึงเซ็กส์ทางด้านความเป็นจริง เราสามารถกล่าวถึงความต้องการของคนทางด้านนี้ถึงจะถูกต้องที่สุด เพราะเซ็กส์เป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและมีอยู่ เอามาสู่การเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ด้านความรัก ที่ทุกคู่รักจะต้องมีเซ็กส์พร้อมกับมีความสุขไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง   ซึ่งเซ็กส์กับความรักใคร่ ทั้งสองสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเซ็กส์ นับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คนทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จัก และไม่ใช่แค่เพียงว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความสนุกสนานให้กับมนุษย์ เพียงแต่บางครั้งเซ็กส์ก็อาจเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดผลเสียตามมาสำหรับมนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้ว การจัดการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะสามารถระงับผลเสียที่เกิดขึ้นจากเซ็กส์ได้ ผู้คนส่วนใหญ่ที่มีความรักพร้อมทั้งหยิบยื่นความรักให้แก่กันภายในรูปแบบคู่รัก ก็มักจะต้องมีการสานสัมพันธุ์ด้วยการมีเซ็กส์ แต่ถ้าหากจะให้ตั้งคำถามที่ว่า ความรักใคร่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเซ็กส์หรือเปล่า…

Continue Reading →

หลากหลายคำถามเรื่อง เซ็กส์ ที่เกี่ยวข้องกับการมีความรักใคร่

เซ็กส์จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของความรักเพียงแค่นั้น เพราะถ้าหากคุณไม่มีเซ็กส์คุณก็อาจจะที่จะเริ่มต้นรักได้ และความรักของท่านจะสมบูรณ์ได้ก็มิได้ตัดสินด้วยการที่ท่านจะมีเซ็กส์กับคนรักหรือไม่ เพราะเช่นนั้นแล้ว เซ็กส์จึงเป็นแค่องค์ประกอบแต่มิใช่ส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความรักที่แท้จริงแต่อย่างใด แต่ถ้าหากว่าจะให้กล่าวถึงเซ็กส์ทางด้านความเป็นจริง เราสามารถกล่าวถึงเซ็กส์ความต้องการของคนทางด้านนี้ถึงจะถูกต้องที่สุด ก็เพราะว่าเซ็กส์เป็นความต้องการอย่างหนึ่งที่คนทุกคนต้องการและมีอยู่ เอามาสู่การเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่ด้านความรัก ที่ทุกคู่รักจะต้องมีเซ็กส์พร้อมทั้งมีความสุขไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง   เซ็กส์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คนทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จัก พร้อมกับมิใช่เพียงแค่ว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความสนุกสนานให้กับมนุษย์ เพียงแต่บางครั้งเซ็กส์ก็อาจเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่เป็นเหตุให้เกิดผลเสียตามมาเพื่อมนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้ว การจัดการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะอาจระงับผลเสียที่มีขึ้นจากเซ็กส์ได้ แต่ถ้าหากจะให้กล่าวถึงเซ็กส์กับความรัก…

Continue Reading →

เซ็กส์ ส่วนประกอบหนึ่งของความรักใคร่

เซ็กส์ นับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จักมักคุ้น และมิใช่เพียงแค่ว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความสนุกให้กับมนุษย์ เพียงแต่บางครั้งเซ็กส์ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดผลร้ายตามมาสำหรับมนุษย์เหมือนกัน ฉะนั้นแล้ว การจัดการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะสามารถระงับผลเสียที่เกิดขึ้นจากกามารมณ์ได้   แต่ถ้าหากจะให้กล่าวถึงเซ็กส์กับความรัก ทั้งสองสิ่งนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเชื่อมกัน ผู้คนส่วนมากที่มีความรักและหยิบยื่นความรักใคร่ให้แก่กันในรูปแบบคู่รัก ก็มักจะต้องมีการสานเกี่ยวข้องด้วยการมีเซ็กส์ แต่ถ้าหากจะให้ตั้งคำถามที่ว่า ความรักใคร่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเซ็กส์หรือไม่ และความรักจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีเซ็กส์หรือไม่ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้กลับเป็นด้านบอดที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ เพราะเซ็กส์ไม่ได้นำคำตอบที่ดีในคำถามข้อไหนมาให้แก่ทุกๆ คนได้เลย เพียงแต่เซ็กส์ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหรือเครื่องประกอบของความรักเท่านั้นเอง…

Continue Reading →