เผย ! 10 มาตรการคุมเข้มคืนลอยกระทง ลดความเสี่ยงโควิด-19

เตือน ! ประชาชนและผู้เตรียมจัดงานเทศกาลลอยกระทง คุมเข้ม 10 มาตรการ กระทรวงสาธารณสุข ลดเสี่ยงโควิด-19 พร้อมแนะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ลอยกระทงแบบออนไลน์แทน เทศกาลการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ตามสถานที่ต่างๆ จะทำให้มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมากและใกล้ชิดกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้ จึงขอให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ กำหนดจุดเข้า-ออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากงาน…

Continue Reading →