ตั้งครรภ์ 2 เดือน กับการพัฒนาของทารกด้านในท้อง

การตั้งครรภ์ 2 เดือนแรกเริ่มนั้น ทารกที่อยู่ในท้องจะมีการเจริญเติบโตได้เร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ควรที่จะทานอาหารที่มีผลต่อความเติบโตของเด็กทารกในท้องของแม่ จะมีผลให้เด็กพิการ เด็กทารกที่อยู่ในครรภ์แม่จะมีขนาดประมาณ 08 นิ้ว จะเริมมีแขน ขา และตา บางคราวแม่จะสามารถได้ฟังเสียงเด็กได้ในขณะที่ได้ตรวจด้วยเครื่อง ultrasound   เด็กทารกที่อยู่ในครรภ์เมื่อได้ขึ้นเดือนที่สามแล้วจะมีการพัฒนาการมากยิ่งขึ้น เช่น กระเพาะอาหาร สมอง นิ้ว…

Continue Reading →