การเข้าใจถึงความรัก การมอบผ่านด้วยกำลังใจ ย่อมเป็นเหตุให้เป็นรักที่หนักแน่น

การที่คุณกลับเป็นบุคคลหนึ่งที่ไม่เคยให้อะไรแก่คนรอบข้างเลย คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ เพื่อที่คุณจะสามารถได้รับความรักพร้อมกับกำลังใจ พร้อมกับเป็นผู้ที่ให้ความรักและแรงใจแก่คนอื่น ๆ เช่นกัน พร้อมทั้งความสุขที่ได้รับต่อไปนั้น จะเป็นกำลังอย่างยอดเยี่ยมต่อการดำรงชีวิตของทุกคน

 
ความรัก
อย่างน้อยในส่วนของความรักและแรงใจนั้น อาจจะแสดงได้ถึงความเชื่อมั่นและความเอาใจใส่ เพราะต่อให้มีการดำเนินชีวิตโดยมีคนรอบตัวเข้ามาเติมเต็มไปหมด มีเพื่อนมากมายที่คอยสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวเดิน แต่ถึงอย่างไรสิ่งที่ทำให้คนเกิดความเชื่อมั่น ตลอดจนกระทั่งสามารถดำรงชีวิตไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ นั่นก็เป็น ความรักและแรงใจ นั่นเอง โดยที่คนเราทุกคนอาจจะมอบความรักและแรงใจให้แก่กันได้ แต่ต้องแอบแฝงhttp://women.thaiza.com/ความรัก/มาด้วยความจริงใจที่มีความสม่ำเสมอ มิใช่เชิดหน้ากากเอาใจใส่และทำเป็นมอบความรักพร้อมกับแรงใจให้แก่กัน หากเป็นเช่นนั้นก็คงจะอยู่ยากขึ้นในสังคม
 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมนุษย์อาจจะมองข้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปบางอย่าง หากแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปหรือว่าไปต่อ เราคงจะหยุดพักและคิดพิจารณาตนเองดูบ้าง ว่าที่ผ่านมานั้น เราเคยให้ความไว้วางใจ เคยให้ความสำคัญกับใครหรือว่าคนรอบตัวบ้างหรือไม่ แม้กระทั่งคนในครอบครัวของเราเอง ที่เขาคอยให้กำลังใจและความรักแก่เราในทุก ๆ วัน แล้วเราละ เคยให้อะไรพวกเขาบ้างหรือไม่