การคุมสติทางด้านความรัก คือสิ่งที่ยุ่งยากแต่อาจจะทำได้

ข้อเท็จจริงที่ว่าหากคนขาดสติเมื่อไร ความรักที่มีอยู่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งเราได้ หรือแม้กระทั่งสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่อาจขัดแย้งให้มนุษย์เรามีสติได้อีกเหมือนกัน เปรียบเสมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัด ก่อให้เกิดโทษพร้อมทั้งสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้น เนื่องจากมนุษย์เราขาดสตินั่นเอง

 
ถึงแม้ความรัก หมายถึงสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือไม่นั้น ไม่มีใครอาจให้คำตอบได้อย่างชัดเจน เพราะความรัก คือสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นได้โดยที่คนเราทุกคนคงจะไม่รู้ตัว แต่ถ้าว่าด้วยความที่มนุษย์เรามีสติ รู้ความดีชั่ว ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดการไตร่ตรอง และแบ่งแยกให้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ซึ่งบางคราวสำหรับความรักแล้ว มนุษย์อาจใช้สติกลั่นกรองไม่ได้ และถึงขั้นขาดสติไปในที่สุด เพราะความรักที่ตนเองมีอยู่นั้น เป็นสิ่งที่กำหนดจิตใจทั้งหมด รวมถึงสติของมนุษย์เราที่ถูกสั่งการ เพราะว่าความรักของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คนเรานั้น สามารถทำการค้นหาได้นั่นคือความจริงใจที่มีให้ต่อกันเป็นหลัก ซึ่งความจริงใจกลุ่มนี้ไม่ได้หมายถึงว่า จะต้องเป็นความรักของหนุ่มสาว
 
ความรัก
อย่างไรก็ดี การสร้างความรัก ด้วยการเริ่มต้นจากการให้ความจริงใจแก่กัน นั่นเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดอย่างไม่มีขอบเขต เพราะเรามิได้หมายว่าเราจะเลือกรักใคร พร้อมทั้งให้ความจริงใจแก่คนนั้นเพียงผู้เดียวเสียเมื่อไหร่ แต่ความบริสุทธิ์ใจที่ว่านี้ มนุษย์เราทุกคนอาจจะเริ่มต้นและมอบให้กันได้ โดยใช้ความสุจริตใจเป็นสื่อสัมพันธุ์ที่ดีในระยะเวลาต่อมา และก่อกำเนิดเป็นความรักภายในแต่ละรูปแบบนั่นเอง